• Ποικιλίες
Πρικνάδι

Συνώνυμα: Πρεκνιάρικο, Πρέκνα, Πρεκνάδι

Λευκή ποικιλία καλλιεργούμενη διάσπαρτα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Το Πρεκνιάρικο δίνει κρασιά υψηλού αλκοολικού τίτλου, μέτριας ως μικρής οξύτητας, ελαφρώς αρωματικά. Πρόκειται για ποικιλία που οξειδώνεται γρήγορα και χρειάζεται προσοχή στην οινοποίηση.

[Κείμενα και φωτογραφίες από το βιβλίο της Χαρούλας Σπινθηροπούλου 'Οινοποιήσιμες ποικιλίες του Ελληνικού Αμπελώνα' - Olive Press Publications, 2000]

Εγγραφή στο Newsletter